Niedziela - 18 listopada 2018 Klaudyny, Romana, Tomasza      "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia". Paul Holbach  
Jesteś  44117  odwiedzającym
Strona główna / Projekt - „Każda woda to dar natury”
 
Projekt - „Każda woda to dar natury”

„Każda woda to dar natury”
 

W 2011 roku Szkoła Podstawowa Nr 1 w Piwnicznej - Zdroju po raz czwarty przystąpiła do realizacji projektu wspólnie z Funduszem Kropli Beskidu. 

W tym roku chcieliśmy uświadomić mieszkańcom i uczniom naszej miejscowości, że każda woda to dar natury. Szczególną uwagę zwróciliśmy na ochronę wód mineralnych i słodkich, których Piwniczna jako miejscowość uzdrowiskowa posiada wiele. Kolejnym celem naszego projektu było wykonanie ujęcia wody na osiedlu Śmigowskie i na Górze Kicarz. Zagospodarowanie tych ujęć w ten sposób aby służyły mieszkańcom i uczniom.

Realizacja projektu przebiegała więc dwutorowo i została podzielona na zadania inwestycyjne oraz edukacje ekologiczną. 

Zadania inwestycyjne, które zostały wykonane w ramach projektu:

-           uporządkowano teren inwestycji – teren młaki osiedla Śmigowskie, oraz teren wokół ujęcia wody na Górze Kicarz,

-          przygotowano teren pod gril, wykonano zadaszenie i gril,

-          wykonano obudowę studni ujmującej wodę źródlaną na osiedlu Śmigowskie oraz na Górze Kicarz,

-          wyremontowano zbiornik na wodę źródlaną na osiedlu Śmigowskie.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej - Zdroju przeprowadzono działania związane         z edukacją ekologiczną:

-          przeprowadzono lekcje przyrody „Woda - największym skarbem Ziemi” uczniowie zdobyli informacje na temat roli wody w ekosystemie, zanieczyszczeń wody                  i sposobów jej oszczędzania,

-          przeprowadzona została prezentacja multimedialna : „Skąd się bierze woda mineralna w naszym regionie?”- uczniowie dowiedzieli się jak powstaje woda mineralna, jakie są rodzaje wód mineralnych,

-          odbył się rajd szkolny „Szlakiem ujęć wód mineralnych”, podczas którego uczniowie rozwiązywali przygotowane w tym celu zadania o tematyce wodnej,

-          zorganizowano konkurs plastyczny: „Legendarne ujęcia źródeł wody na terenie Piwnicznej" oraz wystawę wyróżnionych prac,

-          odbyły się wycieczki klas I i II do Zakładu Butelkowania Wody Mineralnej „Piwniczanka” w celu poznania znaczenia wód mineralnych w naszym regionie,

-          opracowano plan kółka ekologicznego obejmującego biomonitoring wody na terenie źródełka na Górze Kicarz, uczniowie uporządkowali teren, pobrali wodę, wykonali stosowne badania , a ich wyniki zostały umieszczone na tablicy informacyjnej przy ujęciu wody,

-          uczniowie z kółka ekologicznego zapoznali się też z pospolitymi organizmami, które występują w pobliżu źródeł wody,

-          wykonano tablice informacyjną o organizmach, które bytują się w pobliżu cieków wodnych i umieszczono ja na terenie inwestycji- ujęcie wody Góra Kicarz,

-          poszczególne etapy projektu promowano w lokalnej prasie i w szkole: opracowano artykuły do gazety lokalnej na temat radu szkolnego i konkursu plastycznego, promowano sponsora podczas wystawy prac, oraz informowano o projekcie na zebraniach szkolnych,

Poszczególne zadania inwestycyjne i ekologiczne   podczas realizacji projektu wzajemnie się przenikały i dopiero razem stanowiły całość.

 

Budżet całkowity projektu : 33 410

Kwota uzyskanej dotacji to: 22960 zł


Inwestycja

GrillSponsor


Ujęcie wody - Śmigowskie


Góra Kicarz - sprzątanie terenu przy źródełku