Środa - 23 maja 2018 Leoncjusza, Michała, Renaty      "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz  
Jesteś  40062  odwiedzającym
Strona główna / Kropla Beskidu - Wodne zmiany II / Oszczędzaj wodę - konkurs dla klas I - III
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog szkolny
Biblioteka
Dokumenty Szkoły
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017
Projekt - „Każda woda to dar natury”
Z życia szkoły
Spotkania z rodzicami
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
SUPER-UCZEŃ
SUPER-ABSOLWENT
Szkoła w ruchu
Sport w szkole
Zrealizowane projekty Unijne i inne
Kropla Beskidu 2014 - Wodne zmiany
Dzień Biblioteki Szkolnej
Edukacja Zdrowotna
Realizacja projektu - Książki naszych marzeń
Kropla Beskidu - Wodne zmiany II
Szkolne konkursy przedmiotowe
Jak nie czytam jak czytam - ogólnopolska akcja
Promocja czytelnictwa w szkole
MORD Nowy Sącz - KARTA ROWEROWA
Konkurs - ODBLASKOWA SZKOŁA
polski
Wodne zmiany II

Wyniki konkursu - Oszczędzaj wodę  ]


KONKURS NA FOLDER DLA KLAS I - III

"OSZCZĘDZAJ  WODĘ"

 

 

Cele konkursu:

 • uświadomienie znaczenia wody dla życia na Ziemi
 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki wodnej
 • kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych
 • promocja dziecięcej twórczości plastycznej i technicznej

 

 

REGULAMIN

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Piwnicznej - Zdroju.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie folderu zachęcającego do rozsądnego używania wody w domu, w pracy, w szkole.
 3. Każda klasa wykonuje jeden wspólny folder.
 4. Folder powinien pełnić funkcję informacyjną i wychowawczą.
 5. Folder nie powinien być zbyt obszerny i zawierać nie więcej niż 10 stron.
 6. Pracę wykonuje się dowolną techniką z dowolnych materiałów.
 7. Nie dopuszcza się tekstu komputerowego ani gotowych ilustracji (tekst i rysunki wykonane ręcznie przez uczniów).
 8. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, oryginalność formy folderu, czytelność i funkcjonalność, pomysłowość szaty graficznej, samodzielność w opracowaniu pracy, ogólna estetyka folderu.
 9. Prace należy podpisać (klasa, imię i nazwisko wychowawcy) i złożyć w sali numer 3 do p. Ireny Koszkul w terminie do 29 II 2016r.
 10. Prace oddane po terminie nie będą podlegały ocenie.
 11. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzcy.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu.

 

Irena Koszkul
 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA