Czwartek - 17 stycznia 2019 Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach  
Jesteś  45286  odwiedzającym
Strona główna / Kropla Beskidu - Wodne zmiany II / Oszczędzaj wodę - konkurs dla klas I - III
 
Wodne zmiany II

Wyniki konkursu - Oszczędzaj wodę  ]


KONKURS NA FOLDER DLA KLAS I - III

"OSZCZĘDZAJ  WODĘ"

 

 

Cele konkursu:

 • uświadomienie znaczenia wody dla życia na Ziemi
 • podniesienie poziomu świadomości ekologicznej z zakresu gospodarki wodnej
 • kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych
 • promocja dziecięcej twórczości plastycznej i technicznej

 

 

REGULAMIN

 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I - III Szkoły Podstawowej w Piwnicznej - Zdroju.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie folderu zachęcającego do rozsądnego używania wody w domu, w pracy, w szkole.
 3. Każda klasa wykonuje jeden wspólny folder.
 4. Folder powinien pełnić funkcję informacyjną i wychowawczą.
 5. Folder nie powinien być zbyt obszerny i zawierać nie więcej niż 10 stron.
 6. Pracę wykonuje się dowolną techniką z dowolnych materiałów.
 7. Nie dopuszcza się tekstu komputerowego ani gotowych ilustracji (tekst i rysunki wykonane ręcznie przez uczniów).
 8. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, oryginalność formy folderu, czytelność i funkcjonalność, pomysłowość szaty graficznej, samodzielność w opracowaniu pracy, ogólna estetyka folderu.
 9. Prace należy podpisać (klasa, imię i nazwisko wychowawcy) i złożyć w sali numer 3 do p. Ireny Koszkul w terminie do 29 II 2016r.
 10. Prace oddane po terminie nie będą podlegały ocenie.
 11. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzcy.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie konkursu.

 

Irena Koszkul
 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA