Środa - 23 maja 2018 Leoncjusza, Michała, Renaty      "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz  
Jesteś  40062  odwiedzającym
Strona główna / Kropla Beskidu - Wodne zmiany II / Konkurs wiedzy przyrodniczo-ekologicznej dla klas III
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog szkolny
Biblioteka
Dokumenty Szkoły
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017
Projekt - „Każda woda to dar natury”
Z życia szkoły
Spotkania z rodzicami
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
SUPER-UCZEŃ
SUPER-ABSOLWENT
Szkoła w ruchu
Sport w szkole
Zrealizowane projekty Unijne i inne
Kropla Beskidu 2014 - Wodne zmiany
Dzień Biblioteki Szkolnej
Edukacja Zdrowotna
Realizacja projektu - Książki naszych marzeń
Kropla Beskidu - Wodne zmiany II
Szkolne konkursy przedmiotowe
Jak nie czytam jak czytam - ogólnopolska akcja
Promocja czytelnictwa w szkole
MORD Nowy Sącz - KARTA ROWEROWA
Konkurs - ODBLASKOWA SZKOŁA
polski
Wodne zmiany II

Wyniki konkursu przyrodniczo-ekologicznego dla klas III  ]KONKURS WIEDZY PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNEJ

DLA UCZNIÓW KLASY III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

Cele konkursu:

 • rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem i jego problemami,
 • uświadomienie, ze woda jest środowiskiem życia wielu organizmów
 • kształtowanie postaw i przyzwyczajeń proekologicznych
 • uświadamianie znaczenia wody dla życia na Ziemi
 • rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
 • wdrażanie do oszczędzania wody i dbania o jej jakość

 

REGULAMIN

 

 1. Konkurs skierowany jest do chętnych uczniów klasy III Szkoły Podstawowej w Piwnicznej - Zdroju.
 2. Konkurs odbędzie się 11 III 2016r. o godzinie 8.00 w sali nr 1 w Szkole Podstawowej w Piwnicznej - Zdroju.
 3. Do konkursu zgłasza uczniów wychowawca klasy do p. Ireny Koszkul w terminie do 09 III 2016r.
 4. Na konkursie uczniowie rozwiązują test o tematyce przyrodniczo - ekologicznej. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu to jedna godzina lekcyjna (45 minut).
 5. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
 6. Testy oceniane będą przez organizatora i nauczyciela przyrody.
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na apelu szkolnym.
 8. Zakres treści:
  • własności wody
  • obieg wody w przyrodzie
  • stany skupienia wody
  • rodzaje opadów atmosferycznych
  • źródła zanieczyszczeń wody i sposoby oczyszczania
  • wykorzystanie wody w gospodarstwie domowym
  • sposoby oszczędzania wody
  • rzeki w Polsce
  • woda jako środowisko życia roślin i zwierząt
  • stadia rozwojowe żaby
  • las - znaczenie, warstwy lasu, zwierzęta
  • podział zbiorników wodnych
  • rodzaje zjawisk pogodowych

         

 Irena Koszkul
 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA