Środa - 23 maja 2018 Leoncjusza, Michała, Renaty      "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz  
Jesteś  40061  odwiedzającym
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog szkolny
Biblioteka
Dokumenty Szkoły
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017
Projekt - „Każda woda to dar natury”
Z życia szkoły
Spotkania z rodzicami
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
SUPER-UCZEŃ
SUPER-ABSOLWENT
Szkoła w ruchu
Sport w szkole
Zrealizowane projekty Unijne i inne
Kropla Beskidu 2014 - Wodne zmiany
Dzień Biblioteki Szkolnej
Edukacja Zdrowotna
Realizacja projektu - Książki naszych marzeń
Kropla Beskidu - Wodne zmiany II
Szkolne konkursy przedmiotowe
Jak nie czytam jak czytam - ogólnopolska akcja
Promocja czytelnictwa w szkole
MORD Nowy Sącz - KARTA ROWEROWA
Konkurs - ODBLASKOWA SZKOŁA
polski
Konkurs ortograficzny


REGULAMIN  KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO DLA KLAS IV – VI


1. Nazwa konkursu: ,,Mistrz Ortografii”

2. Organizator : Iwona Białowodzka

3. Cele konkursu :
- wyłonienie ,,Mistrza Ortografii”,
- kształtowanie zainteresowań i umiejętności samodzielnej pracy,
- rozbudzanie czujności ortograficznej,
- motywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym posługiwaniem się językiem polskim,
- rozwijanie uzdolnień uczniów, ćwiczenie wytrwałości,
- uwrażliwienie na piękno języka ojczystego,
- integracja uczniów,
- promowanie uczniów najzdolniejszych,

4. Zasady uczestnictwa
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV - VI

5. Przebieg (etapy) konkursu
- etap I – klasowy – nauczyciele języka polskiego w każdej klasie przeprowadzają dyktando konkursowe wśród wszystkich uczniów. Wyłaniają 3-4 laureatów z każdej klasy.
- etap II – szkolny – wszyscy laureaci klasowego etapu piszą test sprawdzający ich umiejętności ortograficzne

6. Termin konkursu
- I etap (klasowy ) – maj 2016r.
- II etap ( szkolny) – 08 czerwca 2016 r.

7. Skład komisji :
- nauczyciele uczący języka polskiego

8. Ocena prac konkursowych :
- wygrywa ten uczeń , który nie popełni błędu lub popełni najmniejszą liczbę błędów. W razie konieczności (kilka prac bezbłędnych lub o tej samej, najmniejszej liczbie błędów), przeprowadzona będzie tzw. dogrywka, czyli dyktowanie wyrazów z przygotowanej wcześniej listy.

9. Nagrody dla laureatów
- najlepsi uczestnicy konkursu otrzymają nagrody książkowe.

10. Zakres wymaganego materiału :
- pisownia wyrazów z ó –u , rz-ż , ch – h
- pisownia małą i wielką literą
- pisownia wyrazów z ubezdźwięcznieniem
- pisownia zakończeń ą , ę , om ,Em

- pisownia nie z różnymi częściami mowy
- pisownia wyrazów ze zmiękczeniem : ś –si ,ć –ci ,ź – zi ,ń – ni ,ź – dzi.

 

 

PROTOKÓŁ

z przebiegu  I etapu Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii” dla uczniów klas IV – VI przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 1 w Piwnicznej – Zdroju.

        

W etapach klasowych konkursu  wzięli udział wszyscy uczniowie z klas IV - VI

Szkolna Komisja w składzie:

         1. Iwona Białowodzka

2. Janina Polakiewicz

po sprawdzeniu prac  stwierdziła, że do II etapu zakwalifikowały się następujące osoby:

 

Klasa IV a

Dominik Brzózek, Jakub Zworski, Zuzanna Rzeźnik

 

Klasa IV b

Katarzyna Długosz, Jolanta Potok, Mateusz Bołoz

 

Klasa V a

Emilia Połoz, Grzegorz Marciszewski, Wiktoria Tokarczyk, Paweł Tajstra

 

Klasa V b

Joanna Maślanka, Maria Wolańska, Beata Maślanka

 

Klasa V c

Zuzanna Szot, Aleksandra Pustułka, Wiktoria Zięba

 

Klasa VI a

Amelia Ściurka, Julia Majocha, Adrian Szczęsny

 

Klasa VI b

Kamil Kowalewski, Martyna Maślanka, Patrycja Piwowar, Rafał Kiebzak

 

 

 

II etap został przeprowadzony 08 czerwca 2016r.

 

Wyniki przedstawiają się następująco:

 

Mistrzem Ortografii 2015/2016 została:

Amelia Ściurka

 

II miejsce: Paweł Tajstra

III miejsce: Emilia Bołoz

 

Wyróżnienia:

Beata Maślanka

Zuzanna Rzeźnik

Patrycja Piwowar

                                                                                             

Gratulujemy

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA