Sobota - 24 lutego 2018 Boguty, Bogusza, Macieja      "Prawdziwym schronieniem dla czlowieka jest drugi człowiek". Przysłowie irlandzkie  
Jesteś  38095  odwiedzającym
Strona główna / MORD Nowy Sącz - KARTA ROWEROWA
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog szkolny
Biblioteka
Dokumenty Szkoły
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017
Projekt - „Każda woda to dar natury”
Z życia szkoły
Spotkania z rodzicami
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
SUPER-UCZEŃ
SUPER-ABSOLWENT
Szkoła w ruchu
Sport w szkole
Zrealizowane projekty Unijne i inne
Kropla Beskidu 2014 - Wodne zmiany
Dzień Biblioteki Szkolnej
Edukacja Zdrowotna
Realizacja projektu - Książki naszych marzeń
Kropla Beskidu - Wodne zmiany II
Szkolne konkursy przedmiotowe
Jak nie czytam jak czytam - ogólnopolska akcja
Promocja czytelnictwa w szkole
MORD Nowy Sącz - KARTA ROWEROWA
Konkurs - ODBLASKOWA SZKOŁA
polski
Informacja

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu zaprasza wszystkich chętnych, którzy nie zdążyli przystąpić do egzaminu na kartę rowerową w szkole podstawowej.

PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie art.41 ust 4 oraz 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 627 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r. poz. 512 ) Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu organizuje szkolenie i egzamin dla osób chcących uzyskać kartę rowerową.

OPIS:

Celem szkolenia jest nabycie uprawnień do prowadzenia roweru przez kandydata niebędącego uczniem szkoły podstawowej. Wiek minimalny pozwalający na kierowanie rowerem wynosi 10 lat.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SZKOLENIA:

Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedłożenie przed wyznaczonym terminem zajęć poniższych dokumentów:

  1. wniosku o przyjęcie na szkolenie /do pobrania ze strony www.mord.pl /;
  2. czytelnej kserokopii ważnego dowodu osobistego, paszportu lub legitymacji szkolnej ( nie dotyczy szkoły podstawowej)
  3. 1 fotografii o wymiarach: 45 mm x 35 mm
  4. dowód wpłaty

 CZAS TRWANIA  I ORGANIZACJA SZKOLENIA:

Czas trwania zajęć teoretycznych wynosi 6 godzin, w tym co najmniej 1 godzina zajęć z zakresu umiejętności udzielania i zachowania podczas udzielania pierwszej pomocy uczestnikom wypadków drogowych + 2 godziny zajęć praktycznych.

Termin egzaminu przeprowadza się w okresie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć teoretycznych i praktycznych.

KOSZT  UDZIAŁU W SZKOLENIU ORAZ  EGZAMINIE:

50 zł od osoby.

PROGRAM SZKOLENIA:

ZAGADNIENIA

Bezpieczeństwo pieszych

Rowerzysta na drodze publicznej

Bezpieczeństwo rowerzysty

Konserwacja i obsługa roweru

Technika jazdy rowerem

Hierarchia ważności norm, znaków i sygnałów drogowych oraz poleceń dawanych przez osobę kierującą ruchem

Zasady obowiązujące rowerzystów w ruchu drogowym; śluza rowerowa

Kultura na drodze

Manewry

Zagrożenia w ruchu drogowym

Znaki i sygnały drogowe, w szczególności dotyczące rowerzystów

Pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach

Sygnały wysyłane przez różne pojazdy uczestniczące w ruchu drogowym

Bezpieczna prędkość

Wycieczki rowerowe

Postępowanie w razie wypadku

Zachowanie rowerzysty na drodze dla rowerów

NAJBLIŻSZY TERMIN KURSU:

Szkolenia rozpocznie się 26 czerwca o godzinie 9.00 w siedzibie Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, przy ul. 29 listopada 10, zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 21 czerwca br. zgłoszenia należy przesyłać na adres szkolenia@mord.pl

WYDANE KARTY ROWEROWEJ:

Po uzyskaniu przez osobę szkoloną pozytywnego egzaminu z części teoretycznej i praktycznej Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu w ciągu 3 dni roboczych wydaje nieodpłatnie kartę rowerową, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz. U. z 2013r. poz. 512 )

SPOSÓB WPŁATY:

Wpłatę za kurs można dokonać w kasie Ośrodka, na poczcie, w banku lub przelewem na poniższy rachunek:

Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sącz, ul. 29 Listopada 10, 33-300 Nowy Sącz; Bank Pekao S.A. 92 1240 4748 1111 0010 6568 8947

ZAPISY:

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie czytelnie wypełnionego wniosku /do pobrania/ na adres: szkolenia@mord.pl lub faxem pod nr 18) 449 08 81. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 18) 449 08 99 lub 18) 449 08 82. 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA