Czwartek - 17 stycznia 2019 Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach  
Jesteś  45285  odwiedzającym
Strona główna / Konkurs - ODBLASKOWA SZKOŁA
 
Konkurs

JESTEM WIDOCZNY, JESTEM BEZPIECZNY  ]


Konkurs „Odblaskowa szkoła”

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Ziemi Piwniczańskiej w Piwnicznej – Zdroju  w liczbie 487 biorą udział w konkursie „Odblaskowa  szkoła” organizowanym przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

 

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości uczniów, jak być bezpiecznym uczestnikiem ruchu drogowego i być widocznym na drodze.

W ramach akcji uczniowie klas  edukacji wczesnoszkolnej zostaną wyposażeni w elementy odblaskowe.

Przystępując do konkursu szkoła podejmuje następujące zadania:

1.      Wyposażenie uczniów edukacji wczesnoszkolnej w elementy odblaskowe;

2.      Zorganizowanie dla całej społeczności szkolnej konkursu plastycznego na temat   „Jestem bezpieczny, jestem widoczny” oraz konkursu wiedzy o bezpieczeństwie
w ruchu drogowym;

3.      Zorganizowanie i przeprowadzenie toru przeszkód dotyczącego ruchu drogowego

(organizator Pani Grażyna Kożuch);

4.      Zorganizowanie spotkania z policjantem dla uczniów Szkoły Podstawowej;

5.      Wycieczki na ulicę – celem przypomnienia zasad bezpiecznego poruszania się po drogach oraz bezpiecznego przejścia dla pieszych, ostrożność;

6.      Współpraca z rodzicami w celu dbania o bezpieczeństwo dzieci;

7.      Promocja konkursu „Odblaskowa szkoła”:

·         umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły; w kronice szkoły;

·         wykonanie gazetek ściennych na temat bezpieczeństwa na drodze;

·         umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły, w kronice szkoły;

·         zamieszczenie informacji w lokalnej gazecie Znad Popradu;

8.      Zorganizowanie apelu dla całej społeczności szkolnej pod hasłem „Jestem bezpieczny – jestem widoczny”.

9.      Klasa III c pod kierunkiem wychowawczyni pani Eweliny Długosz i koordynatora akcji Haliny Gromala przygotują i przedstawią inscenizację pt. „Jestem bezpieczny w ruchu drogowym”  dla całej społeczności szkolnej.

 

Koordynator akcji: Halina Gromala 

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA