Niedziela - 18 listopada 2018 Klaudyny, Romana, Tomasza      "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia". Paul Holbach  
Jesteś  44117  odwiedzającym
Strona główna / Edukacja zdrowotna
 
Edukacja zdrowotna

Bieg po zdrowie  ] [ Taneczne przerwy  ] [ Nauka pływania  ]


PLAN REALIZACJI ZADAŃ EDUKACJI ZDROWOTNEJ

W SZKOLE  PODSTAWOWOWEJ NR 1 

W PIWNICZNEJ-ZDROJU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Ruch – to zdrowie

 

                       Realizując ten program, chcemy uświadomić uczestnikom, że ruch jest jednym ze sposobów dbania o własne zdrowie. Współczesne społeczeństwo coraz mniej uwagi poświęca swojej sprawności fizycznej, wolny czas spędzając przed komputerem lub telewizorem. Brak aktywności ruchowej wpływa na powstawanie wad postawy, otyłości. To obniża jakość życia, prowadzi do wielu chorób, może powodować frustrację, apatię i obniżenie samooceny             – szczególnie w wieku dojrzewania.

 

I. Cele Programu

 

Cel główny:

 

•Propagowanie aktywnego stylu życia.

 

Cele szczegółowe:

 

•Zwiększenie aktywności fizycznej wśród dzieci – jako alternatywa siedzącego trybu życia.

•Poznawanie różnych form aktywności ruchowej i reguł bezpieczeństwa.

•Propagowanie różnych dyscyplin sportowych wśród społeczności szkolnej.

•Uświadamianie związku między aktywnością ruchową                               a umiejętnością radzenia

sobie ze stresem i zapobieganiem chorobom.

•Promowanie aktywnego stylu życia, w połączeniu z prawidłowym

odżywianiem się.

Podejmowanie działań na rzecz zdrowia własnego i innych.

Zapewnienie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego                       oraz wzmocnienie w dzieciach poczucia ich własnej wartości

 

 

 

Klasy IV-VII SP i II-III G

 

Zadanie

Osoby odp-ne/przedmiot

Termin realizacji

Podmiot współpracujący

Realizacja treści podstawy programowej w zakresie edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Cały rok szkolny

Rodzice

Koordynowanie pracy  szkoły w obszarze promocji  zdrowego stylu życia.

 M. Sekuła

Cały rok

.

1.      „Mamo, tato poćwicz ze mną” zajęcia na hali sportowej i fitnessie.

 

 

 

 

 

2.      Aktywnie spędzam czas z rodziną

 – konkurs plastyczny plakat.

 

 

 

 

3.      Popołudnie na bieżni i ściance.

 

 

 

 

 

 

4.      Dzień rowerowy.

 

 

 

 

5.      Godzina z aerobikiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Spotkanie ze znanym sportowcem.

 

 

 

 

 

7. Cykliczny sportowy konkurs dla klas

- wyścig na dwa kosze,

- turniej na dwa ognie,

-wyścigi rzędów,

-mini siatkówka,

- mini koszykówka,

- tenis stołowy,

Nagrodą  dla najbardziej aktywnych uczniów biorących udział w zajęciach sportowych jest wyjazd na mecz „Muszynianki”

 

 

8. „Sport w wyobraźni ucznia” – konkurs plastyczny.

 

 

 

9. Gminny konkurs  „Bieg po zdrowie „

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Godzina wychowawcza na sportowo.

 

 

B.Szyszka

M.Majda

E.Żywczak

 

G.Kożuch

 

 

B.Szyszka

M.Majda

E.Żywczak

 

M.Jeżowski

 

 

B.Szyszka

M.Majda

 

 

 

 

 

M.Majda

 

 

B.Szyszka

M.Majda

 

 

 

G.Kożuch

 

 

B.Szyszka

M.Majda

G.Kożuch

M.Sekuła

E.Żywczak

L.Maziarz

 

Wychowawcy klas

Listopad

 

 

 

Listopad

 

 

 

Styczeń

 

 

Maj

 

 

 

Luty

 

 

 

 

 

Kwiecień

 

 

Październik-Maj

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

Marzec

 

 

 

 

 

Listopad- Maj

 

 

 

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA