Środa - 23 maja 2018 Leoncjusza, Michała, Renaty      "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz  
Jesteś  40061  odwiedzającym
Strona główna / Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog szkolny
Biblioteka
Dokumenty Szkoły
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017
Projekt - „Każda woda to dar natury”
Z życia szkoły
Spotkania z rodzicami
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
SUPER-UCZEŃ
SUPER-ABSOLWENT
Szkoła w ruchu
Sport w szkole
Zrealizowane projekty Unijne i inne
Kropla Beskidu 2014 - Wodne zmiany
Dzień Biblioteki Szkolnej
Edukacja Zdrowotna
Realizacja projektu - Książki naszych marzeń
Kropla Beskidu - Wodne zmiany II
Szkolne konkursy przedmiotowe
Jak nie czytam jak czytam - ogólnopolska akcja
Promocja czytelnictwa w szkole
MORD Nowy Sącz - KARTA ROWEROWA
Konkurs - ODBLASKOWA SZKOŁA
polski
Kalendarz roku szkolnego

                 
                      KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

                 12 - 25 lutego 2018 r.

Rekolekcje wielkopostne

14,15,16 marca 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 03 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny 18,19,20 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.


Dni wolne i zapewnienie uczniom opieki

 

Rozp. MEN i S z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U.Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 • do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
 • do 8 dni — gimnazjów,
 • do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:

 • w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
  • sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  • egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • egzamin maturalny,
  • etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

KLASY GIMNAZJUM

 

 

 

14 września (czwartek)

 

Święto Szkoły

Rajd

 

14 września (czwartek)

 

Święto Szkoły

Rajd

 

 

30 kwietnia (poniedziałek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18,19,20 kwietnia

Egzaminy

 

 

02 maja (środa)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

30 kwietnia (poniedziałek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

04 maja (piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

02 maja (środa)

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

 

01 czerwca (piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

04 maja (piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

------------

----------

 

01 czerwca (piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA