Środa - 23 maja 2018 Leoncjusza, Michała, Renaty      "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz  
Jesteś  40061  odwiedzającym
Strona główna / SUPER-UCZEŃ
 
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pedagog szkolny
Biblioteka
Dokumenty Szkoły
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017
Projekt - „Każda woda to dar natury”
Z życia szkoły
Spotkania z rodzicami
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
SUPER-UCZEŃ
SUPER-ABSOLWENT
Szkoła w ruchu
Sport w szkole
Zrealizowane projekty Unijne i inne
Kropla Beskidu 2014 - Wodne zmiany
Dzień Biblioteki Szkolnej
Edukacja Zdrowotna
Realizacja projektu - Książki naszych marzeń
Kropla Beskidu - Wodne zmiany II
Szkolne konkursy przedmiotowe
Jak nie czytam jak czytam - ogólnopolska akcja
Promocja czytelnictwa w szkole
MORD Nowy Sącz - KARTA ROWEROWA
Konkurs - ODBLASKOWA SZKOŁA
polski
Wyróżnienia

Rok szkolny 2009/2010  ] [ Rok szkolny 2010/2011  ] [ Rok szkolny 2011/2012  ] [ Rok szkolny 2012/2013  ] [ Rok szkolny 2013/2014  ] [ Rok szkolny 2014/2015  ] [ Rok szkolny 2015/2016  ] [ Rok szkolny 2016/2017  ] 

 "SUPER-UCZEŃ"

Wyciąg ze Statutu Szkoły.     

Wyróżnianie uczniów, którzy uzyskali najwyższe roczne oceny klasyfikacyjne:

1)   w klasie III odznakę: „SUPER-UCZEŃ” otrzymuje uczeń, który w bieżącym roku szkolnym:

a)    osiągał wyniki edukacyjne na poziomie 5 – 6 punktów,

b)   odnosił sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

c)    prezentował wysoki poziom kultury osobistej i wyróżniające zachowanie,

d)   aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły;

2)   w II i III etapie edukacyjnym odznakę: „SUPER-UCZEŃ” otrzymuje uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen wyższą niż 5,5 oraz wzorowe zachowanie;

3)   SUPER-UCZEŃ zostaje wyróżniony poprzez:

a)    odznaczenie pamiątkową plakietką, na której znajduje się logo i nazwa szkoły oraz napis: SUPER-UCZEŃ,

b)   pochwałę Dyrektora Zespołu podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,

c)    wpis do Szkolnej Księgi Prymusów,

d)   pochwałę zamieszczoną na stronie internetowej Zespołu;

4)   uczeń klasy VI, który uzyskał miano super-ucznia w klasie III, IV i V oraz zasłużył na to miano w klasie VI, otrzymuje odznakę: „SUPER-ABSOLWENT”;

5)   uczeń klasy III Gimnazjum, który uzyskał miano super-ucznia w klasie I i II oraz zasłużył na to miano w klasie III, otrzymuje odznakę: „SUPER-ABSOLWENT”;

6)   SUPER-ABSOLWENT zostaje wyróżniony poprzez:

a)    odznaczenie pamiątkową plakietką, na której znajduje się logo i nazwa szkoły oraz napis: SUPER-ABSOLWENT,

b)   umieszczenie zdjęcia i nazwiska ucznia na tablicy pamiątkowej super‑absolwentów,

c)    umieszczenie zdjęcia i nazwiska ucznia w galerii super‑absolwentów na stronie internetowej Zespołu,

d)   pochwałę zamieszczoną w lokalnej prasie.

 

 

 

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA