Czwartek - 17 stycznia 2019 Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach  
Jesteś  45286  odwiedzającym
Strona główna / SUPER-UCZEŃ
 
Wyróżnienia

Rok szkolny 2009/2010  ] [ Rok szkolny 2010/2011  ] [ Rok szkolny 2011/2012  ] [ Rok szkolny 2012/2013  ] [ Rok szkolny 2013/2014  ] [ Rok szkolny 2014/2015  ] [ Rok szkolny 2015/2016  ] [ Rok szkolny 2016/2017  ] [ Rok szkolny 2017/2018  ] 

 "SUPER-UCZEŃ"

Wyciąg ze Statutu Szkoły.     

Wyróżnianie uczniów, którzy uzyskali najwyższe roczne oceny klasyfikacyjne:

1)   w klasie III odznakę: „SUPER-UCZEŃ” otrzymuje uczeń, który w bieżącym roku szkolnym:

a)    osiągał wyniki edukacyjne na poziomie 5 – 6 punktów,

b)   odnosił sukcesy w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,

c)    prezentował wysoki poziom kultury osobistej i wyróżniające zachowanie,

d)   aktywnie uczestniczył w życiu klasy i szkoły;

2)   w II i III etapie edukacyjnym odznakę: „SUPER-UCZEŃ” otrzymuje uczeń, który w klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen wyższą niż 5,5 oraz wzorowe zachowanie;

3)   SUPER-UCZEŃ zostaje wyróżniony poprzez:

a)    odznaczenie pamiątkową plakietką, na której znajduje się logo i nazwa szkoły oraz napis: SUPER-UCZEŃ,

b)   pochwałę Dyrektora Zespołu podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego,

c)    wpis do Szkolnej Księgi Prymusów,

d)   pochwałę zamieszczoną na stronie internetowej Zespołu;

4)   uczeń klasy VI, który uzyskał miano super-ucznia w klasie III, IV i V oraz zasłużył na to miano w klasie VI, otrzymuje odznakę: „SUPER-ABSOLWENT”;

5)   uczeń klasy III Gimnazjum, który uzyskał miano super-ucznia w klasie I i II oraz zasłużył na to miano w klasie III, otrzymuje odznakę: „SUPER-ABSOLWENT”;

6)   SUPER-ABSOLWENT zostaje wyróżniony poprzez:

a)    odznaczenie pamiątkową plakietką, na której znajduje się logo i nazwa szkoły oraz napis: SUPER-ABSOLWENT,

b)   umieszczenie zdjęcia i nazwiska ucznia na tablicy pamiątkowej super‑absolwentów,

c)    umieszczenie zdjęcia i nazwiska ucznia w galerii super‑absolwentów na stronie internetowej Zespołu,

d)   pochwałę zamieszczoną w lokalnej prasie.

 

 

 

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA