Niedziela - 26 czerwca 2016 Jana, Pauliny, Rudolfiny      "Radośc jest jak kamień, który wrzucony do wody zatacza coraz większe kręgi". Adalbert Balling  
Jesteś  26690 odwiedzającym
Strona główna
 
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego
Grono Pedagogiczne
Rada Rodziców
Szkolna Rada Uczniowska
Pedagog szkolny
Biblioteka
Dokumenty Szkoły
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
Kalendarz roku szkolnego 2015/2016
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016
Projekt finansowany przez Fundusz Partnerstwa - Wodny zwiad terenowy i ochrona zasobów wodnych
Projekt finansowany przez Fundusz Partnerstwa - Woda jako czynnik niezbędny do życia i przynoszący życie
Projekt - „Każda woda to dar natury”
Uroczystości szkolne i uczniowskie
Z życia szkoły
Spotkania z rodzicami
Klub Bezpiecznego Puchatka
Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017
SUPER-UCZEŃ
SUPER-ABSOLWENT
Szkoła w ruchu
Sport w szkole
Zrealizowane projekty Unijne i inne
Kropla Beskidu 2014 - Wodne zmiany
Dzień Biblioteki Szkolnej
Edukacja Zdrowotna
Realizacja projektu - Książki naszych marzeń
Kropla Beskidu - Wodne zmiany II
Szkolne konkursy przedmiotowe
Jak nie czytam jak czytam - ogólnopolska akcja
polski


DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO-GIMNAZJALNEGO 

W PIWNICZNEJ – ZDROJU ZAWIADAMIA

ŻE  UROCZYSTE  ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO  2015/2016 

ODBĘDZIE  SIĘ  W   DNIU  24  CZERWCA  2016  ROKU

 

DLA  UCZNIÓW  GIMNAZJUM:

O  GODZ.  8.00   MSZA ŚW. W KOŚCIELE

O  GODZ.  9.00   UROCZYSTA  AKADEMIA W SZKOLE 

 (HALA  SPORTOWA)

 

DLA  UCZNIÓW  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ:

O  GODZ.   9.30   MSZA ŚW. W KOŚCIELE

O  GODZ. 10.30  UROCZYSTA  AKADEMIA W SZKOLE 

(HALA  SPORTOWA).

 

 

 

 

Informacja o zapisach dzieci do klasy I w roku 2016/2017

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej – Zdroju informuje, że od  dnia  7 marca 2016r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1  im.  Ziemi Piwniczańskiej  w  Piwnicznej – Zdroju  i  potrwa   do  31  marca  2016r.

 

Zgodnie z ustawą od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci od  7 roku życia . 

Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny,   w którym  ma rozpocząć  naukę w szkole. Rodzice mogą również zapisać  6-letnie dziecko do klasy pierwszej, które nie uczęszczało do przedszkola, w tym przypadku niezbędna jest opinia  poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki  w szkole.

 

 

Zapisy  ze  względów  organizacyjnych odbędą  się :

 

codziennie  (w  dniach  roboczych)  od godz.  8.00  do  12.00.

 

z wyjątkiem :  w dniu  14 marca (poniedziałek) od godz. 8.00  do 17.00

 

 

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny) w sekretariacie szkoły. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego.

 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Uchwałą Nr XX/128/16  Rady Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój z dnia 29 stycznia 2016r. ( uchwała wraz z załącznikami  umieszczona na stronie internetowej szkoły : www.sp1pwniczna.iap.pl w zakładce rekrutacja na rok szkolny 2016/2017)

 

 

Dodatkowe  informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu  18 446 40 40                                                             Dyrektor

                                                                                             Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

                                                                                                         

                                                      Zenon   Citak

 

 


 

 

 Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ziemi Piwniczańskiej
w Piwnicznej-Zdroju
tel./fax. 18 4464040


e - mail: sp_piwniczna@poczta.onet.pl


         

Gimnazjum Publiczne w Piwnicznej - Zdroju

tel./fax: 18 44 65 388

e-mail: gimnazjum_piwniczna@poczta.onet.pl

 www.gimpiwniczna.iap.pl


       

        


   

                                                                         
                                  
 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA