Sobota - 23 maja 2015 Leoncjusza, Michała, Renaty      "Tylko łacząc się, odnajdujemy to, co nas dzieli". Stanisław Ignacy Witkiewicz  
Jesteś  19150 odwiedzającym
Strona główna
 
Dyrekcja Zespołu Szkolno - Gimnazjalnego
Grono Pedagogiczne
Rada Rodziców
Szkolna Rada Uczniowska
Pedagog szkolny
Biblioteka
Dokumenty Szkoły
Oferta zajęć pozalekcyjnych
Uczniowie wyróżnieni za wyniki w nauce
Kalendarz roku szkolnego 2014/2015
Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015
Projekt finansowany przez Fundusz Partnerstwa - Wodny zwiad terenowy i ochrona zasobów wodnych
Projekt finansowany przez Fundusz Partnerstwa - Woda jako czynnik niezbędny do życia i przynoszący życie
Projekt - „Każda woda to dar natury”
Z życia szkoły
Spotkania z rodzicami
Klub Bezpiecznego Puchatka
Konkursy i zawody sportowe
Regulamin rekrutacji do Zespołu
SUPER-UCZEŃ
SUPER-ABSOLWENT
Szkoła w ruchu
Sport w szkole
Zrealizowane projekty Unijne i inne
Kropla Beskidu 2014 - Wodne zmiany
polski

Informacja o zapisach dzieci do klasy I w roku 2015/2016

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Piwnicznej – Zdroju informuje, że od dnia  10 marca 2015r. rozpoczyna się rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 1  im. Ziemi Piwniczańskiej  w  Piwnicznej – Zdroju  i  potrwa do  30  marca  2015r.

 

Od 1 września 2015r. obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci urodzone od 1.07.2008r.  do 31.12.2008r. oraz  urodzone  w  2009r. i  dzieci odroczone z obowiązku szkolnego w  roku  2014/2015.

 

 

Zapisy  ze  względów  organizacyjnych odbędą się :

w  dniach  11.03. – 12.03.2015r.  w godz. 9.00 – 17.00   

w  pozostałych  dniach  (roboczych)  od godz.  9.00  do  12.00.

 

 

Zapisu dziecka dokonuje osobiście rodzic/opiekun prawny) w sekretariacie szkoły. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia rodzica/opiekuna prawnego.

 

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

 

Dodatkowe  informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 18 446 40 40  oraz na stronie internetowej szkoły : www.sp1pwniczna.iap.pl   (zakładka regulamin rekrutacji do Zespołu).

 
Zespół Szkolno-Gimnazjalny
Szkoła Podstawowa Nr 1
im. Ziemi Piwniczańskiej
w Piwnicznej-Zdroju
tel./fax. 18 4464040


e - mail: sp_piwniczna@poczta.onet.pl


         


                           


   


                                                                         
                                  
 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA