Piątek - 21 wrzesńia 2018 Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie  
Jesteś  42929  odwiedzającym
Strona główna / Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
 
Kalendarz roku szkolnego

                 
                      KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

04 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

                 12 - 25 lutego 2018 r.

Rekolekcje wielkopostne

14,15,16 marca 2018 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 03 kwietnia 2018 r.

Egzamin gimnazjalny 18,19,20 kwietnia 2018 r.

Zakończenie rocznych zajęć

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.


Dni wolne i zapewnienie uczniom opieki

 

Rozp. MEN i S z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U.Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 • do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
 • do 8 dni — gimnazjów,
 • do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:

 • w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
  • sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  • egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • egzamin maturalny,
  • etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

KLASY GIMNAZJUM

 

 

 

14 września (czwartek)

 

Święto Szkoły

Rajd

 

14 września (czwartek)

 

Święto Szkoły

Rajd

 

 

30 kwietnia (poniedziałek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

18,19,20 kwietnia

Egzaminy

 

 

02 maja (środa)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

30 kwietnia (poniedziałek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

04 maja (piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

02 maja (środa)

 

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

 

01 czerwca (piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

04 maja (piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

------------

----------

 

01 czerwca (piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA