Czwartek - 17 stycznia 2019 Antoniego, Henryki, Mariana     "Gdy traktujemy nasze istnienie jako zadanie, jest ono zawsze do zniesienia" - Marie von Ebner-Eschenbach  
Jesteś  45285  odwiedzającym
Strona główna / Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
 
Kalendarz roku szkolnego

                 
                      KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

03 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

                     14 - 27 stycznia 2019 r.

Rekolekcje wielkopostne

10,11,12 kwietnia 2019 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

18 - 23 kwietnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny 10,11,12 kwietnia 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty

15,16,17 kwietnia 2019 r.

Zakończenie rocznych zajęć 21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.


Dni wolne i zapewnienie uczniom opieki

 

Rozp. MEN i S z 18.04.2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego(Dz.U.Nr 46, poz. 432, z późn. zm.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

 

Zgodnie z rozporządzeniem (cytowanym powyżej) dyrektor szkoły lub placówki, może, w danym roku szkolnym, ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w wymiarze dla:

 • do 6 dni — dla szkół podstawowych, zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych oraz placówek kształcenia praktycznego i placówek kształcenia ustawicznego
 • do 8 dni — gimnazjów,
 • do 10 dni — liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, liceów uzupełniających, techników i techników uzupełniających.

Dodatkowe dni wolne od zajęć mogą być ustalone:

 • w dni, w których w szkole lub placówce odbywa się odpowiednio:
  • sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej,
  • egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
  • egzamin maturalny,
  • etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
 • w dni świąt religijnych niebędących dniami ustawowo wolnymi od pracy, określone w przepisach o stosunku państwa do poszczególnych kościołów lub związków wyznaniowych;
 • w inne dni, jeżeli jest to uzasadnione organizacją pracy szkoły lub placówki lub potrzebami społeczności lokalnej.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

KLASY GIMNAZJUM

 

 

 

02 listopada (piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

02 listopada 
(piątek)

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

110,11,12 kwietnia

3 dni

Dni  wolne od zajęć dydaktycznych 

10,11,12 kwietnia

3 dni

Egzaminy

Gimnazjalny

CKE

 

 

15,16,17 kwietnia

3 dni

 

Egzamin

Ósmoklasisty

CKE

 

15,16,17 kwietnia

3 dni

Dni wolne od zajęć dydaktycznych


 

02 maja

(czwartek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02 maja

(czwartek)

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 

 

 
Webmaster:
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA