Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Wyniki wyszukiwania

znaleziono 23 wyników

Statut Szkoły Podstawowej Nr 1

Spis treści INFORMACJE OGÓLNE 5 [Nazwa i typ szkoły] 5 [Definicje ustawowe] 6 CELE I ZADANIA SZKOŁY 6 [Struktura Szkoły] 6 [Cele edukacyjne Szkoły] 6 [Zadania edukacyjne Szkoły] 7 [Zadania wychowawczo-profilaktyczne Szkoły] 9 [Formy realizacji zadań Szkoły] 10 [Zasady bezpieczeństwa w Szk...

Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna  Klasa I Klasa II Klasa III Język polski Język angielski kl. I-III Język angielski kl. IV-VIII Język niemiecki Historia Wiedza o społeczeństwie Matematyka Fizyka Chemia Biologia Geografia Przyroda Technika Plastyka Muzyka Informatyka Edukacja dla bezpieczeństwa W...

5915