Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

"Laboratorium Przyszłości" w naszej szkole

Treść


 

„Laboratorium Przyszłości”

rok szkolny 2023/2024

 

 

 

Od początku września 2023 roku w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju realizowane są zajęcia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych i sprzętu zakupionego w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”.

 

II PÓŁROCZE

W ramach dodatkowych zajęć technicznych uczniowie są trakcie realizacji trzech projektów firmy JAWI, które zapewniają uczniom wszechstronny rozwój poprzez aktywne w metody pracy. Wszystkie realizowane projekty rozwijają motorykę małą, rozbudzają wyobraźnie przestrzenną, kreatywność. Uczą współpracy w grupie, dokładności pracy w oparciu o dokumentację techniczną. Przestrzegania ustalonych zasad i przepisów BHP.

Zakres wiedzy i umiejętności praktycznych związanych z realizowanymi projektami obejmuje:
obróbkę drewna i materiałów drewnopochodnych, metalu, tworzyw sztucznych oraz połączenia rozłączne i nierozłączne różnych materiałów, montaż elementów elektrycznych.

Każdy projekt składa się z kilku podprojektów. Czas przeznaczony na pełną realizację wynosi ok. 25 jednostek lekcyjnych.

PROJEKT ŁÓDKA

Tak będzie wyglądał efekt końcowy projektu./fot.http://jawi.edu.pl/


PROJEKT WĄŻ

Tak będzie wyglądał efekt końcowy projektu./fot.http://jawi.edu.pl/


PROJEKT SYGNALIZATOR

Tak będzie wyglądał efekt końcowy projektu./fot.http://jawi.edu.pl/

 


Realizując w klasie piątej na lekcjach techniki tematykę tworzyw sztucznych uczniowie wykonali bardzo pomysłowe prace wytwórcze. Wykorzystali poznane narzędzia i przybory oraz metody ich obróbki.

 I PÓŁROCZE

I.

Podczas zajęć kreatywnych uczniowie klas czwartych wykonali serca i łabędzie techniką origami.

Wykorzystali klej na gorąco i walizki narzędziowe:

 

 


II.

Na tych samych zajęciach uczniowie klas piątych i szóstych bawili się długopisami 3D:

                               

 


III.

Na zajęciach techniki uczniowie klas 5 przez kilka lekcji omawiali zagadnienia z działu o drewnie. Podsumowaniem było wykonanie „pudełka na drobiazgi”.
Do wykonania tych prac wykorzystali narzędzia i przybory z nowego wyposażenia pracowni technicznej.

          

 


IV.

Na lekcjach informatyki uczniowie poznali zasadę działania drukarki 3D oraz obserwowali proces drukowania modeli 3D. Dekoracjami świątecznymi ubrali choinkę w holu szkoły.

 


V.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zestawy elektroniczne Boffin II:

 


VI.

W grudniu przy wykorzystaniu narzędzi do obróbki drewna uczniowie wykonali karmniki dla ptaków. Spełniają one swoją funkcję na pobliskich drzewach wokół szkoły.

                   


VII.

Stałym narzędziem do świetnej zabawy, ale też nauki i kształtowania nowych umiejętności jest sprzęt fotograficzny oraz kamera z akcesoriami, który wykorzystany został do uwiecznienia różnych uroczystości szkolnych, wycieczek, rajdów
i wyjazdów, konkursów, akcji społecznych i projektów realizowanych w szkole. Uczniowie prezentowali swoje uzdolnienia, rozwijali swoje umiejętności sceniczne, wokalne, jak również rozwijali kompetencje cyfrowe oraz uczyli się świadomie i odpowiedzialnie rejestrować obraz i dźwięk. Zakupiony w ramach programu Laboratoriów Przyszłości sprzęt odpowiada potrzebom naszej szkoły, jest i będzie w  przyszłości  wykorzystywany na lekcjach obowiązkowych – do realizacji podstawy programowej, a także na zajęciach dodatkowych oraz kołach zainteresowań.

 

 


 

"Laboratorium Przyszłości" - rok szkolny 2022/2023

 

CZERWIEC

W ramach projektu Laboratorium przyszłości w roku szkolnym 2022/2023 w naszej szkole odbywały się zajęcia plastyczne, informatyczne i techniczne. Uczniowie za pomocą długopisu 3D  zmieniali rysunki w przestrzenne obiekty, układali konstrukcje z zestawami Boffin II 3D (m.in. takie projekty jak: tunel świetlny, kolorowa zorza, fajerwerki, łuna 3D, projekcja sufitowa, syrena, kolorowe światło, białe światło sterowane diodami LED), rozpoczęli pracę z projektami JAWI „Wąż”,  „Sygnalizator świetlny”, programowali, sterowali robotem, zostały wydrukowane pierwsze projekty na drukarce 3D.  W nowoczesnej pracowni technicznej uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania poprzez udział w zajęciach kreatywnych. Podtrzymując tradycje uczniowie  wykonali piękne stroiki bożonarodzeniowe i wielkanocne wykorzystując: skrzynki narzędziowe z wyposażeniem, wiertarkę stołową z imadłem, akumulatorową wiertarko-wkrętarkę, bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco.

Cały rok szkolny mogliśmy śledzić postępy naszych uczniów poprzez fotorelacje oraz krótkie filmiki.


MAJ

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ 

W dniach 24, 27, 28 kwietnia i 22 maja uczniowie klasy IV A, IV B i 1 uczeń z klasy V A przystąpili do egzaminu na kartę rowerową.

Celem egzaminu było:

- wpajanie zasad i przepisów ruchu drogowego,

- kształtowanie nawyków właściwego zachowania na drodze,

- utrwalanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,

- popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin był podsumowaniem całorocznej pracy uczniów w ramach przedmiotu technika.

Egzamin składał się z dwóch części:

1. Część teoretyczna.

Egzamin teoretyczny był sprawdzeniem znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną przystąpili do egzaminu praktycznego.

2. Część praktyczna.

Egzamin praktyczny polegał na ocenie kierującego rowerem pod względem przestrzegania przepisów ruchu drogowego i umiejętności prawidłowej techniki jazdy.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwały Panie Marzena Źrałka i Grażyna Kożuch.

Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 44 uczniów klas IV A, IV B i 1 uczeń z klasy V A.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom pierwszego w życiu „prawa jazdy” gratulujemy!

Sprzęt otrzymany z projektu „Laboratorium Przyszłości” pozwolił nam utrwalić egzamin praktycznego.

 


KWIECIEŃ

W kwietniu w ramach zajęć kreatywnych uczniowie rozpoczęli pracę z projektami JAWI. Zaproponowane projekty angażują uczniów w tworzenie ciekawych konstrukcji. Klasy V pracują nad projektem „Wąż”, klasy VI konstruują „Sygnalizator świetlny”. Zestawy są zróżnicowane pod względem stopnia trudności. Każdy uczeń otrzymał zestaw zawierający teczkę z dokumentacją oraz pakiet materiałów niezbędnych do wykonania projektu.

Uczniowie rozpoczęli pracę od zapoznania się z dokumentacją projektu, w której znajdują się: regulamin pracy, spis materiałów potrzebnych do wykonania konstrukcji, dokumentacja techniczna wszystkich etapów pracy z dokładnym planem pracy i wymiarami poszczególnych elementów wchodzących w skład projektu.

Dodatkową pomocą dla uczniów podczas zajęć jest  film instruktażowy, w którym prezentowane są poszczególne etapy pracy.

Uczniowie mają już pierwsze praktyczne doświadczenia takie jak nanoszenie wymiarów, samodzielna obsługa wiertarki stołowej, przerzynanie piłą, szlifowanie.

Wykonanie ciekawej konstrukcji motywuje uczniów do działania, a także kształtuje umiejętności właściwego zachowania się w miejscu pracy, przestrzegania zasad BHP zawartych w regulaminie, czytania rysunków technicznych, dokładności i precyzji przy nanoszeniu wymiarów.

Z uwagi na pracochłonne działania, efektami swojej pracy uczniowie pochwalą się w kolejnych miesiącach.

 


MARZEC

Tradycja spełnia ważną rolę w wychowaniu dzieci i młodzieży. Święta Wielkanocne, związane z nimi zwyczaje i obyczaje zasługują na szczególną uwagę. Z upływem czasu zmieniają się, ale mimo to są świadectwem więzów rodzinnych, przywiązania do swojej historii i tradycji.

Poprzez działalność plastyczną uczniowie nie tylko świetnie się bawią, ale także czują magię świąt wielkanocnych.

Podtrzymując tradycje uczniowie klas 4-6 wykonali piękne stroiki wielkanocne.

W pracy wykorzystali sprzęt z programu „Laboratoria Przyszłości” :

- skrzynki narzędziowe z wyposażeniem,

- wiertarkę stołową z imadłem,

- akumulatorową wiertarko-wkrętarkę,

- bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco.

     
   

 

 


LUTY

ZABAWA Z DŁUGOPISAMI 3D

Uczniowie klas 5 i 6 w ramach zajęć kreatywnych, lekcji plastyki i techniki rozwijali swoją wyobraźnię i kreatywność poprzez zabawę długopisami 3D otrzymanymi w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Początkowo uczniowie mieli problem z opanowaniem filamentu, który wypływał z długopisów zbyt szybko, ale w mig poradzili sobie z trudnościami i efekt końcowy ich prac okazał się wspaniały, a radość z wykonanego zadania była ogromna.
Gdy uczniowie nabiorą trochę wprawy w ich obsłudze zaczną tworzyć bardziej złożone budowle, bryły, przedmioty. Nauka została po raz kolejny połączona ze wspaniałą, kreatywną zabawą.

Zajęcia z długopisami 3D sprzyjają nie tylko współpracy i integracji uczniów, lecz także kształtowaniu wytrwałości, cierpliwości i dokładności w wykonywaniu podjętego zadania. Ponadto praca z tym narzędziem pozwala uwolnić kreatywność, ćwiczy myślenie trójwymiarowe, rozwija wyobraźnię. Uczniowie za pomocą długopisu 3D mogą zmienić rysunki w przestrzenne obiekty, a afekty ich działania są widoczne natychmiast.

 


 

STYCZEŃ

Tym razem do pracy ruszyły zestawy elektroniczne Boffin II 3D, które szkoła otrzymała w ramach projektu Laboratoria Przyszłości. Zajęcia z zestawami Boffin II 3D umożliwiają uczniom tworzenie bardzo dużej liczby układów elektronicznych oraz opracowywanie własnych projektów. Zestaw zawiera 60 części, z których można zbudować 159 projektów. Do zestawu dołączona jest instrukcja, która pozwala na budowanie krok po kroku projektu i sprawdzenie jego działania. Nasi uczniowie zbudowali m.in. takie projekty jak: tunel świetlny, kolorowa zorza, fajerwerki, łuna 3D, projekcja sufitowa, syrena, kolorowe światło, białe światło sterowane diodami LED.

Praca z zestawami elektronicznymi Boffin  pomaga uczniom zrozumieć zasady fizyki oraz wspiera rozwijanie umiejętności twórczego myślenia. Zestawy pozwalają na samodzielne tworzenie projektów, dzięki czemu budowana jest kompetencja kreatywności  i technicznego myślenia.

FILM - AKTYWNE DZIAŁANIA UCZNIÓW W RAMACH LABORATORIUM

 


GRUDZIEŃ

                       APEL PRZEDŚWIĄTECZNY                         

22 grudnia w naszej szkole odbył się apel przedświąteczny. Podczas spotkania uczniowie mieli możliwość wykorzystania sprzętu fotograficznego i video otrzymanego w ramach projektu do  utrwalenia programu artystycznego zaprezentowanego przez uczniów klas: 4B, 5A, 6A, 8D.

ŚWIĄTECZNE DEKORACJE

Od wielu już lat przed świętami Bożego Narodzenia dużym powodzeniem w naszej szkole cieszy się wystawa pięknych świątecznych stroików. Te świąteczne symbole wykonywane są przez uczniów uczestniczących w zajęciach kreatywnych prowadzonych przez panią G. Kożuch i panią M. Źrałkę. Do konkursu w tym roku szkolnym dołączyły dzieci z klas IV - VIII i ich rodzice wykonując dekoracje  z najprzeróżniejszych materiałów: papieru, słomy, drewna, kory, sznurka, a ciekawie zaprojektowane figurki Świętej Rodziny, aniołków, pasterzy czy zwierzątek są dowodem na to, że czasem „z niczego można zrobić coś”. Taka rodzinna praca jest wyrazem przywiązania do pięknych ludowych tradycji i jednocześnie wspaniałym pomysłem na wspólne spędzanie wolnego czasu. Oglądane na wystawie powstałe małe arcydzieła z pewnością wymagały od ich twórców dużego zapału, sporej ilości czasu oraz pomysłowości i zaangażowania. Ale było warto, bo każdy, kto ogląda wystawę wyraża się o jej efektach z prawdziwym zachwytem.

Wyniki konkursu:

I m. – Najduch Weronika kl. 7a

II m. – Piwowar Jakub kl. 8b

III m. – Jamrozowicz Jakub kl. 4b

Wyróżnienia:

Hebda Wiktoria  kl. 8b

Izworski Wojciech kl. 8a

Kluska Alicja kl. 6b

Kulig Daniel kl. 7a

 

 


LISTOPAD

„Pani/Pan Stop” i „Gąsienica”

Jazdę rowerem zdobywa coraz większą popularność również wśród dzieci. Zgodnie z prawem, osoba która ukończyła 10 lat, a nie ma ukończonych jeszcze lat 18, może jeździć rowerem po drogach publicznych wyłącznie wtedy, gdy posiada kartę rowerową.
Karta rowerowa jest zwykle pierwszym po legitymacji szkolnej dokumentem zdobywanym przez uczniów.
W klasie IV szkoły podstawowej w ramach lekcji techniki uczniowie przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową. Zapoznają się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poznają zagadnienia związane z ruchem pieszych i innych uczestników ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem rowerzysty.

Swoją wiedzę zdobywają na różne sposoby, jednym z nich są prace wytwórcze przybliżające tematykę znaków drogowych. Kto lepiej w tym może pomóc, niż „Pan Stop” i „Gąsienica”, które prezentują wybrane przez uczniów znaki drogowe.

Piękne prace wytwórcze wykonane przez czwartoklasistów potwierdzają znajomość poznawanych zasad bezpieczeństwa na drodze.

   

 


PAŹDZIERNIK

W październiku uczniowie klasy 7 wcielili się w fotografów amatorów na lekcji plastyki. Mieli oni bowiem wykonać zdjęcia przedmiotu na tle otaczającej nas natury. Jak wielu uczniów tak wiele ciekawych ujęć i odczuć. Inicjatorem takiej formy pracy na lekcji była pani Grażyna Kożuch - nauczyciel plastyki.

 

    

    

 

Fotogaleria: Prace autorstwa uczniów klas 7

 

 

 

 


 

WRZESIEŃ

 

 

 

"Laboratorium Przyszłości jest już w naszej szkole”

Nasza szkoła realizuje projekt „Laboratoria Przyszłości”.

Jest to program edukacyjny finansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W ramach projektu szkoła otrzymała nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania na lekcjach techniki, plastyki i informatyki w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności. Uczniowie będą mogli uczyć się współpracy zespołowej poprzez kreatywność, interdyscyplinarność i wspólne rozwiązywanie zadań.

Od września 2022 roku systematycznie na naszej stronie internetowej  będą zamieszczane relacje ukazujące, w jaki sposób wykorzystywany jest sprzęt i wyposażenie pozyskane dzięki programowi „Laboratoria Przyszłości”. Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej.

 Będzie się działo!

71639