Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Szkolny wolontariat

Treść

Plan pracy Szkolnego Koła Caritas – wolontariatu szkolnego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Piwnicznej-Zdroju na rok szkolny 2023/2024

Główne cele pracy Szkolnego Koła Caritas:

 • praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego człowieka,
 • uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie,
 • budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro,
 • zachęcanie do działania na rzecz drugiego człowieka,
 • dążenie do integracji ze środowiskiem dzieci i dorosłych niepełnosprawnych.

 

Miesiąc

Tematyka zajęć

Wrzesień

 • zorganizowanie SKC w nowym roku szkolnym,
 • pozyskanie nowych członków SKC,
 • opracowanie planu działań SKC na rok szkolny 2023/2024,
 • wybór nowego Samorządu SKC,
 • udział w akcjach charytatywnych.

Październik

 • zbiórka pieniędzy do puszek podczas Dnia Papieskiego na Dzieło Nowego Tysiąclecia,
 • akcja zbiórki nakrętek dla wybranego potrzebującego,
 • spotkania organizacyjne przed kiermaszem świątecznym (omówienie poszczególnych czynności na spotkaniach),
 • wizyta na cmentarzu parafialnym w celach porządkowych przed Uroczystością Wszystkich Świętych,
 • modlitewne spotkanie na cmentarzu.

Listopad

 • wykonywanie produktów na kiermasz świąteczny,
 • wypiek pierniczków na sprzedaż,

Grudzień

 • organizacja kiermaszu świątecznego,
 • przygotowanie dekoracji świątecznych,
 • przygotowanie upominków świątecznych dla osób starszych i samotnych,
 • Akcja Kilo w sklepach,
 • Pomoc przy organizacji VIII Biegu Mikołajów,
 • wizyta u osób starszych, chorych i samotnych.

Styczeń

 • zbiórka pieniędzy przy Kościele parafialnym,
 • spotkanie wigilijne dla członków SKC, połączone z omówieniem całorocznej pracy SKC.

Luty

 • Dzień Chorego – odwiedziny w domach z drobnymi upominkami i z wielkim uśmiechem,
 • wizyta na zabawie karnawałowej w Stowarzyszeniu Nasz Dom – słodkie upominki dla dzieci,
 • rozpoczęcie akcji Jałmużna Wielkopostna.

Marzec

 • Akcja Kilo w sklepach,
 • sprzedaż wielkanocnych babeczek,
 • przygotowanie słodkich upominków dla starszych i chorych w parafii,
 • przygotowanie upominków świątecznych dla osób starszych i samotnych,
 • wizyta u osób starszych, chorych i samotnych.

Maj

 • przygotowanie do Dnia Matki dla mam ze Stowarzyszenia Nasz Dom,
 • wycieczka SKC w góry.

Czerwiec

 • udział w corocznym Zjeździe Szkolnych Kół Caritas,
 • wspólny grill ze wszystkimi członkami SKC – podsumowanie pracy SKC, wspólne zabawy.

Opiekun Szkolnego Koła Caritas

Krystyna Dziedzina

71643