Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Regulamin Korzystania z Placu Zabaw

Treść

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW

PRZY ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1

W PIWNICZNEJ-ZDROJU

 1. Właścicielem placu zabaw jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Piwnicznej - Zdroju.
 2. Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i wypoczynkowi dzieci i uczniów Zespołu od lat 3 do 10 w czasie zajęć szkolnych.
 3. W czasie zajęć dzieci  i uczniowie przebywają na terenie placu zabaw tylko pod opieką nauczycieli.
 4. Z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem.
 5. Z uwagi na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, na terenie placu  zabrania się w szczególności:
 1. przeprowadzania gier zespołowych, korzystania z innych urządzeń, które nie są na jego wyposażeniu,
 2. wchodzenia na górne elementy konstrukcji urządzeń zabawowych (huśtawek, drabinek, bramek i dachów domków oraz pociągu),
 3.  korzystania z huśtawek, ważek i innych urządzeń przez więcej niż jedno dziecko w tym samym czasie i na tym samym miejscu,
 4. zjeżdżania ze zjeżdżalni na stojąco, tyłem do kierunku jazdy lub na brzuchu.

6. Ze względów porządkowych na placu zabaw obowiązuje w szczególności zakaz:

 1. zaśmiecania terenu,
 2. niszczenia i dewastowania urządzeń zabawowo – rekreacyjnych oraz ogrodzeń,
 3. wprowadzania zwierząt.

7. Wszelkie zauważone uszkodzenia urządzeń zabawowych lub innych zniszczeń należy zgłaszać Dyrektorowi Zespołu.

8. Systematycznego przeglądu stanu technicznego urządzeń, które  znajdują się na placu zabaw dokonuje zatrudniony w  szkole konserwator.

9. Dyrektor Zespołu nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają nielegalnie z placu zabaw.

Powyższy regulamin nie uwzględnia wszystkich możliwych sytuacji i zachowań osób, które  korzystają z placu zabaw. W sprawach nie ujętych w  niniejszym regulaminie mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące zachowania i porządku w miejscach publicznych, ochrony mienia oraz bezpieczeństwa.

                                                                                                                           Dyrektor

                                                                                                                         mgr Zenon Citak

71639