Przejdź do treści
Nagłówek
Przejdź do stopki

Nauczyciele

Treść

NAUCZYCIELE SZKOŁY

NAUCZYCIEL SPECJALNOŚĆ
mgr Janina Polakiewicz język polski
mgr Iwona Białowodzka język polski
mgr Anna Stanczak-Łomnicka język polski
mgr Agata Pawlik-Pasionek język polski
mgr Tomasz Bołoz historia/wos/wdż
mgr Maria Kulig język angielski
mgr Aneta Kulig język angielski
mgr Krystyna Tomasiak język angielski
mgr Katarzyna Lityńska język niemiecki
mgr Monika Kierczyńska matematyka
mgr Ewa Żywczak matematyka
mgr Janik Urszula matematyka/n-l wspomagający
mgr Elżbieta Wąchała matematyka
mgr Urszula Cięciwa biologia/geografia
mgr inż. Józef Kulig fizyka
mgr inż. Magdalena Izworska chemia
mgr Marzena Źrałka informatyka/technika
mgr Grażyna Kożuch informatyka/plastyka
mgr Zenon Citak informatyka
mgr Anna Kulig geografia
ks. mgr Janusz Balasa religia
ks. mgr Krzysztof Czech religia
ks. mgr Andrzej Tarasek religia
mgr Sławomir Biel muzyka
mgr Barbara Szyszka wych. fizyczne
mgr Jolanta Jochymek wych. fizyczne
mgr Marek Majda wych. fizyczne
mgr Adam Długosz wych. fizyczne
mgr Grażyna Źrołka edb/n-l wspomagajacy/matematyka
mgr Maciej Jeżowski wych. świetlicy
mgr Józef Majda wych. świetlicy
mgr Maria Izworska n-l wspomagający
mgr Irena Koszkul edukacja wczesnoszkolna
lic. Monika Przybyła edukacja wczesnoszkolna
mgr Maria Stanczak edukacja wczesnoszkolna
mgr Halina Gromala edukacja wczesnoszkolna
mgr Renata Dziedzina edukacja wczesnoszkolna
mgr Ewelina Długosz edukacja wczesnoszkolna
mgr Krystyna Dziedzina biblioteka
mgr Małgorzata Sekuła biblioteka
mgr Lidia Łomnicka zaj. kor.-komp./wych. świetlicy
mgr Joanna Chałak pedagog
mgr Katarzyna Bogucka logopeda

 

36380